FAQs Complain Problems

जेष्ठ नागरिक परिचय पत्रका लागि आवश्यक कागजपत्रहरु के के हुन?

नागरिकताको प्रतिलिपि ,पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति)