FAQs Complain Problems

प्राय सोधिने प्रश्नहरु

नागरिकताको प्रतिलिपि ,पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति)

लालपुर्जा, ब्लुप्रिन्ट नागरिकताको प्रतिलिपि ,वडा सिफारिस ,घरको नक्सा, घर नक्सा पास फारम आवश्यक पर्दछन।