FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-१(छाती)

जम्मा जनसङ्ख्या ९१७
 पुरुष ४५७
महिला ४६०
दलित(घरधुरि) ५१
जनजाति(घरधुरि) ४६
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) ३६
अन्य(घरधुरि)

 

Ward Contact Number: 
९८४८२४२४६८