FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-८(चौकिबजार)

जम्मा जनसङ्ख्या १३७९
 पुरुष ६८७
महिला ६९२
दलित(घरधुरि) ३९
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) १९०
अन्य(घरधुरि)

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६८२४७२७२