FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चैत्र मसान्त सम्मकाे आय व्ययकाे विवरण

78/79 04/13/2022 - 11:38 PDF icon Document 11.pdf

आ.व ०७८०७९ को वार्षिक वजेट,निती, तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/30/2021 - 16:29 PDF icon अा‍व ०७८।०७९ निती तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व ०७७।७८ को वार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/02/2020 - 18:45 PDF icon अा.व ०७७।७८ काे निति तथा कार्यक्रम.pdf

२०७६-७७ को वार्षिक बजेट,निती तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/06/2019 - 20:35 PDF icon Nititatha Karekarm २०७६-७७ pdf file.pdf

शुभकालीका गाउँपालीकाको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को लागी छुट्टाईएको चालु बजेट खर्च र पूंजिगत बजेट खर्च को विबरण

७५/७६ 08/06/2018 - 14:02 PDF icon चालु बजेट खर्च तर्फ.pdf, PDF icon पुजिगत बजेट खर्च तर्फ.pdf

आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को वार्षिक बजेट निति तथा कार्यक्रम

७५/७६ 07/30/2018 - 16:35 PDF icon 4-25.pdf