FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-४(राराकाटिया)

जम्मा जनसङ्ख्या १४३१
 पुरुष ७५६
महिला ६७४
दलित(घरधुरि) ७९
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) ९९
अन्य(घरधुरि)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८४८३०५९१२