FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नन्द बहादुर शाही लेखापाल shahinandpsc@gmail.com ९८६८१०३६१०
सर्पानन्द उपाध्याय लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा sharpananda11@gmail.com ९८६८३२०२०५
नारायण ब. शाही सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत narayanshahi2074@gmail.com 9848104678
लक्ष्मी नारायण उपाध्याय अन्तरिक लेखा परिक्षक आ.ले.प. शाखा vanderwaal.ln@gmail.com 9848037632
नमराज विश्वकर्मा खा.पा.स.टे. प्राविधिक शाखा namarajbk1992@gmail.com 9848310287
दुर्ग प्रसाद आचार्य योजना शाखा योजना शाखा प्रमुख acharayakalpana0000@gmail.com 9866177755