FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-२(बालाचौर)

 

जम्मा जनसङ्ख्या २३५३
 पुरुष १२२९
महिला ११४८
दलित(घरधुरि) १३३
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) २५३
अन्य(घरधुरि) १२३

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६८३७६१९३