FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-५(सुकाटिया)

जम्मा जनसङ्ख्या १८७३
 पुरुष ९५५
महिला ९१७
दलित(घरधुरि) ३५
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) २३१
अन्य(घरधुरि)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८४८३७७८६९