FAQs Complain Problems

वडा कार्यालय-७(भडासैन)

जम्मा जनसङ्ख्या ११४३
 पुरुष ६२२
महिला ६२१
दलित(घरधुरि) ७२
जनजाति(घरधुरि)
बाहुन/क्षेत्रि(घरधुरि) २७
अन्य(घरधुरि) ७८

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward Contact Number: 
९८६५१३५३३८