FAQs Complain Problems

MIS Operator को लागि सिप परिक्षण,अर्न्तवार्ता र फिल्ड सहायक पदको लागी अर्न्तवार्ता को परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमाः

आर्थिक वर्ष: